Hình Ảnh

***
AH Công Chánh Nam Cali họp mặt tất niên
(hình ảnh: AH Lý Đãi)


AH Công Chánh Nam Cali họp mặt tất niên
(hình ảnh: AH Nguyễn văn Thái)

AH Công Chánh Nam Cali họp mặt tất niên


 Video hình ảnh họp mặt công chánh
Bắc California January 19, 2019
(do AH Nguyễn van Hiệp - San Jose thực hiện)


 Video hình ảnh Đại Hội Công Chánh 2018
(AH Nguyễn văn Thái thực hiện)


 Hình ảnh Tiền Đại Hội Công Chánh
(do AH Nguyễn văn Thái chụp)


Hình ảnh Đại Hội Công Chánh thế giới (2018)
(do AH Nguyễn văn Thái chụp)


 Hình ảnh Tiền Đại Hội Công Chánh 2018

 AH CC Nam Cali họp mặt 3/8/2018
(do AH Lê Nghiêm Hùng gởi)


 Ái Hữu Công Chánh vùng Hoa Thịnh Đốn họp mặt xuân 2018

 Họp mặt AHCC Nam Cali tháng 5/2018

 Họp mặt tân xuân AHCC - 2018
(do AH Lý Đãi
gởi)


 Họp mặt tân xuân AHCC - 2018
(do AH Nguyễn văn Thái gởi)


Họp tân niên AHCC Nam Cali (4/3/2018)
(AH Lý Đãi chụp)


Họp mặt tân niên AHCC Nam Cali (4/3/2018)
(do AH Nguyễn văn Thái chụp)


AHCCMB Tất Niên Mậu Tuất 01/25/2018 do NNThụ, NNBá va NVHiệp chụp

 AH CC Bắc Cali họp mặt tất niên Đinh Dậu ngày 25/1/2018

Hình ảnh tang lễ AH Nguyễn Đức Chí (12/2017)

Nam Cali đón tiếp AH Hoa Trường Xuân (10/2017)

Slide Show AHCC Nam Cali họp mặt tất niên
(AH Nguyễn văn Thái thực hiện)

AHCC vùng Hoa Thịnh Đốn họp mặt (May 20/2017)

Hình ảnh và video họp mặt
Xuân 2017 của Gia đình Công Chánh - Phú Thọ Sài Gòn :

Clip 1/4:         https://youtu.be/OCq-TA10k8s
Clip 2/4:         https://youtu.be/YG9AKul7O9c
Clip 3/4:         https://youtu.be/FonLYKIefcs
Clip 4/4:         https://youtu.be/71j-RyWA8p4
Hình chụp:     https://youtu.be/JFguqLVQ1-A


Tiệc Tất Niên Đinh Dậu AHCCMB do NN Thụ & NV Hiệp chụp 01/14/2017


 AHCC Miền Bắc Cali họp mặt (14/1/2017)

 Nam Cali họp mặt (8/1/2017)

 Tang lễ AH Trương Hoàng Vĩnh Phương
(4-5/12/2016 - do AH Nguyễn văn Thái chụp)


Khóa 14 KSCC họp mặt tại nhà bạn HồThuận

 AHCC khóa 14 họp mặt tại Nam Cali (9/2016)

 AH Nguyễn Đức Chí & Dư Thích thăm Orange County 09/18/16 and San Jose 09/28/16

 AHCC Saigon họp mặt mừng xuân Bính Thân

Tất Niên AHCCMB và Về Hưu của 2 AH Nguyễn Thanh Hải & Nguyễn Văn Hiệp

Thương tiếc AH Lê Kim Thắng

Vài hình ảnh chụp trong tang lễ AH Lê Kim Thắng ngày 15&16 tháng 11 năm 2014
(do AH Bữu Hiệp gởi)


Tiệc mừng AH Khưu Tòng Giang về hưu do AHCC Caltrans khoản đãi
(tại nhà hàng Nguyễn - Oakland ngày 25-7-2013)


Tiệc mừng AH Khưu Tòng Giang về hưu do AHCC Miền Bắc
Cali khoản đãi
(tại nhà hàng Thành Được ngày 25-8-2013)

AHCC Miền Bắc Cali họp mặt 2/3/2013
(hình do AH Trần Quốc chụp)


AHCC Nam Cali đón tiếp AH Nguyễn thanh Mai

Hình ảnh kỷ niệm tất niên AH CC Nam Cali

Họp mặt AHCC Nam Cali trên youtube.

AHCC Sydney họp mặt (10/2012)

Video AH Khưu Tòng Giang về hưu ngày 25/8/2012
(do AH Nguyễn sĩ Tuất quay - file lớn, xin chờ download)


Tất niên AHCC Nam Cali trên Youtube

AHCC Nam Cali họp mặt tất niên 15/1/2012
(hình do AH Nguyễn văn Thái chụp)

AHCC Sacramento họp mặt mừng xuân Nhâm Thìn 2012

AHCC Sydney họp mặt (30/10/2011)

Aí hữu công chánh vùng Hoa thịnh Đốn họp mặt (9/2011)


Nam Cali đón tiếp AH Huỳnh mộng Tuyên

Hình ảnh du lịch trên du thuyền đi Mexico

Aí hữu công chánh vùng Hoa thịnh Đốn họp mặt

Video clip Bài Xuân Tha Hương (do Quỳnh Hoa trình bày)

Video clip chương trình họp mặt AH CC Nam Cali trên Youtube
(do AH Nguyễn Minh Trì và Quỳnh Hoa gởi)


AHCC Nam Cali họp mặt tất niên 1/2011
(do AH Lê Nghiêm Hùng chụp)

AHCC Nam Cali họp mặt tất niên 1/2011
(do AH Trần đức Hợp chụp)

Lễ tang AH Trịnh Ngọc Răng 4/2010

AHCC Nam Cali họp mặt tất niên 1/2010
(do AH Lý Đãi chụp)

Tiệc mừng AH Nguyễn đăng Thịnh về hưu
(do AH Khưu tòng Giang chụp)

AHCC Sydney Họp Mặt

VN Caltrans & Ái Hữu Công Chánh Bắc Cali Mừng Xuân Kỷ Sửu
(do Bá Nguyễn chụp)

Ái Hữu Công Chánh Nam Cali họp mặt tất niên 1/2009
(do AH Lý Ðãi chụp)


Ái Hữu Công Chánh Nam Cali họp mặt tất niên 1/2009
(do AH Nguyễn minh Trì chụp)

Ái Hữu Công Chánh Nam Cali họp mặt tất niên 1/2009
(do TMTâm chụp)

Ái Hữu Công Chánh Bắc Cali (Picnic Hè 2008)

Ái Hữu Công Chánh Nam Cali (Picnic Hè 2008)

AH Lý Đãi thăm viếng AH Châu Thành Phước

Ái Hữu Công Chánh Bắc Cali và Thân Hữu Caltrans họp mặt tất niên

(hình ảnh do AH Khưu tòng Giang chụp – 17/2/2008)

Ái Hữu Công Chánh Nam Cali và Thân Hữu Caltrans họp mặt tất niên
(hình ảnh do AH Nguyễn văn Thái chụp – 2/2/2008)


Họp mặt AHCC trên du thuyền (hình ảnh do AH Lý Ðãi chụp)

AHCC Nam Cali đón tiếp AH Nguyễn
đức Chí

AHCC Bắc Cali đón tiếp AH Nguyễn đức Chí

AH Hồ đăng Lễ về hưu/AHCC Bắc Cali họp mặt

Họp mặt AHCC trên du thuyền (hình ảnh do AH Khưu Tòng Giang chụp)

Ái Hữu Công Chánh tại Pháp đón tiếp AH Ái Văn và Nguyễn Thiệp

Ái Hữu Công Chánh Nam Cali họp mặt tất niên 2/2007
(hình ảnh do AH Lê nghiêm Hùng chụp)

Ái Hữu Công Chánh Bắc Cali họp mặt tất niên 2/2007


Đón tiếp AH Bữu Hiệp tại Nam Cali 6/1/2007


Thăm nhau ở Sàigòn


AHCC Sydney đón tiếp AH Nguyến văn Mơ và Nguyễn xuân Phong


San Jose đón tiếp AH Hoàng đình Tuyên 2/9/2006


AH Nguyễn Thái Hai viếng thăm San Jose 6/8/2006


AHCC khoá 5 KSCC họp mặt


AHCC khoá 11 KSCC & ĐC họp mặt tại Saigon


AHCC Sydney họp mặt


AHCC Houston họp mặt 12/2005


Trao bảng Đại Thượng Thọ cho bà Nam Phương (Phạm hữu Vĩnh) tại Montreal


Trao bảng Đại Thượng Thọ cho AH Lưu văn Quế


Trao bảng Thượng Thọ cho AH Vũ xuân Thái


Lễ cầu siêu 100 ngày AH Hà Công Hoè tại San Jose

VN-Caltrans tham gia Hội Chợ Ẩm Thực tại District 8 (San Bernadino) do AH Nguyễn văn Thái chụp

Ái Hữu Công Chánh Melbourne đón tiếp 2 AH Sơn và Phước

Ái Hữu Công Chánh Bắc Cali đón xuân Bính Tuất (do AH Khưu tòng Giang và Trần xuân Huy chụp)

Ái Hữu Công Chánh Bắc Cali đón xuân Bính Tuất

Ái Hữu Công Chánh Nam Cali (Tất niên 21/1/ 2006) do AH Nguyễn văn Thái chụp


Ái Hữu Công Chánh Nam Cali (Tất niên 21/1/ 2006) do AH Lê Nghiêm Hùng chụp

Ái Hữu Công Chánh Sydney đón tiếp AH Trần Cao Sơn từ Pháp

Hình ảnh Ái Hữu Công Chánh Toronto họp mặt tháng 9/2005

Hình ảnh Ái Hữu Công Chánh Sydney họp mặt ngày 29/10/2005

Hình ảnh cuối cùng của AH Hà công Hoè & Hồ tấn Đức

Đón tiếp Ái Hữu Nguyễn hữu Tuân

Thăm viếng AH Trần sĩ Huân

Đón tiếp Ái Hữu Huỳnh thanh Quân tại San Jose

Ái Hữu Công Chánh Nam Cali (Picnic Hè 2005)

Hội Khoa học và Kỹ thuật trao tặng bảng ghi công cho AH Nguyễn xuân Hiếu

Hình ảnh lễ an táng AH Nguyễn văn Cừ

Đón tiếp Ái Hữu Trần đăng Khoa

Ái Hữu Công Chánh Nam Cali (Tất niên 29/1/ 2005- tt)

Ái Hữu Công Chánh Nam Cali (Tất niên 29/1/ 2005)

Ái Hữu Công Chánh Nam Cali (Picnic Hè 2004)

Trao tặng Bảng Đại Thượng Thọ cho AH Trần văn Quình ở ViệtNam (5/2004)

Ái Hữu Công Chánh Nam Cali (Tất Niên Quý Mùi 1/2004 - do AH Lý Đãi chụp)

Ái Hữu Công Chánh Nam Cali (Tất Niên Quý Mùi 1/2004 - do AH Bữu Hiệp chụp)

Hình Ảnh Ái Hữu Công Chánh Sydney 2003

Ái Hữu AHCC Nam Cali họp mặt hè 2003

Đón tiếp Ái Hữu Hoàng Ngọc Ẩn

Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành hôn anh chị Bữu Hap (2003)

Ái Hữu Ngô Nẩm thăm California (5/2003)

Lễ trao áo cà sa cho AH Nguyễn Thành Thiệt

Hình Ảnh Ái Hữu Công Chánh Sydney

Ái Hữu Công Chánh Nam Cali (Xuân Quý Mùi 2003 - do AH Lý Đãi chụp)

Ái Hữu Công Chánh Nam Cali (Xuân Quý Mùi 2003)

Hội Tết Công Chánh tại San Jose (2003)

Hình ảnh họp mặt thân hữu (ngày 24/11/2002)

Một bức tranh của Ái Hữu Lê Sĩ Ngạc

Ái Hữu Nguyễn Hữu Phương (khoá 5 KSCC) thăm Hoa Kỳ

Ái Hữu Công Chánh Nam Cali (hè 2002)

Ái Hữu Công Chánh Sydney