Hình Ảnh

***

Thương tiếc AH Lê Kim Thắng

Vài hình ảnh chụp trong tang lễ AH Lê Kim Thắng ngày 15&16 tháng 11 năm 2014
(do AH Bữu Hiệp gởi)


Tiệc mừng AH Khưu Tòng Giang về hưu do AHCC Caltrans khoản đãi
(tại nhà hàng Nguyễn - Oakland ngày 25-7-2013)


Tiệc mừng AH Khưu Tòng Giang về hưu do AHCC Miền Bắc
Cali khoản đãi
(tại nhà hàng Thành Được ngày 25-8-2013)

AHCC Miền Bắc Cali họp mặt 2/3/2013
(hình do AH Trần Quốc chụp)


AHCC Nam Cali đón tiếp AH Nguyễn thanh Mai

Hình ảnh kỷ niệm tất niên AH CC Nam Cali

Họp mặt AHCC Nam Cali trên youtube.

AHCC Sydney họp mặt (10/2012)

Video AH Khưu Tòng Giang về hưu ngày 25/8/2012
(do AH Nguyễn sĩ Tuất quay - file lớn, xin chờ download)


Tất niên AHCC Nam Cali trên Youtube

AHCC Nam Cali họp mặt tất niên 15/1/2012
(hình do AH Nguyễn văn Thái chụp)

AHCC Sacramento họp mặt mừng xuân Nhâm Thìn 2012

AHCC Sydney họp mặt (30/10/2011)

Aí hữu công chánh vùng Hoa thịnh Đốn họp mặt (9/2011)


Nam Cali đón tiếp AH Huỳnh mộng Tuyên

Hình ảnh du lịch trên du thuyền đi Mexico

Aí hữu công chánh vùng Hoa thịnh Đốn họp mặt

Video clip Bài Xuân Tha Hương (do Quỳnh Hoa trình bày)

Video clip chương trình họp mặt AH CC Nam Cali trên Youtube
(do AH Nguyễn Minh Trì và Quỳnh Hoa gởi)


AHCC Nam Cali họp mặt tất niên 1/2011
(do AH Lê Nghiêm Hùng chụp)

AHCC Nam Cali họp mặt tất niên 1/2011
(do AH Trần đức Hợp chụp)

Lễ tang AH Trịnh Ngọc Răng 4/2010

AHCC Nam Cali họp mặt tất niên 1/2010
(do AH Lý Đãi chụp)

Tiệc mừng AH Nguyễn đăng Thịnh về hưu
(do AH Khưu tòng Giang chụp)

AHCC Sydney Họp Mặt

VN Caltrans & Ái Hữu Công Chánh Bắc Cali Mừng Xuân Kỷ Sửu
(do Bá Nguyễn chụp)

Ái Hữu Công Chánh Nam Cali họp mặt tất niên 1/2009
(do AH Lý Ðãi chụp)


Ái Hữu Công Chánh Nam Cali họp mặt tất niên 1/2009
(do AH Nguyễn minh Trì chụp)

Ái Hữu Công Chánh Nam Cali họp mặt tất niên 1/2009
(do TMTâm chụp)

Ái Hữu Công Chánh Bắc Cali (Picnic Hè 2008)

Ái Hữu Công Chánh Nam Cali (Picnic Hè 2008)

AH Lý Đãi thăm viếng AH Châu Thành Phước

Ái Hữu Công Chánh Bắc Cali và Thân Hữu Caltrans họp mặt tất niên

(hình ảnh do AH Khưu tòng Giang chụp – 17/2/2008)

Ái Hữu Công Chánh Nam Cali và Thân Hữu Caltrans họp mặt tất niên
(hình ảnh do AH Nguyễn văn Thái chụp – 2/2/2008)


Họp mặt AHCC trên du thuyền (hình ảnh do AH Lý Ðãi chụp)

AHCC Nam Cali đón tiếp AH Nguyễn
đức Chí

AHCC Bắc Cali đón tiếp AH Nguyễn đức Chí

AH Hồ đăng Lễ về hưu/AHCC Bắc Cali họp mặt

Họp mặt AHCC trên du thuyền (hình ảnh do AH Khưu Tòng Giang chụp)

Ái Hữu Công Chánh tại Pháp đón tiếp AH Ái Văn và Nguyễn Thiệp

Ái Hữu Công Chánh Nam Cali họp mặt tất niên 2/2007
(hình ảnh do AH Lê nghiêm Hùng chụp)

Ái Hữu Công Chánh Bắc Cali họp mặt tất niên 2/2007


Đón tiếp AH Bữu Hiệp tại Nam Cali 6/1/2007


Thăm nhau ở Sàigòn


AHCC Sydney đón tiếp AH Nguyến văn Mơ và Nguyễn xuân Phong


San Jose đón tiếp AH Hoàng đình Tuyên 2/9/2006


AH Nguyễn Thái Hai viếng thăm San Jose 6/8/2006


AHCC khoá 5 KSCC họp mặt


AHCC khoá 11 KSCC & ĐC họp mặt tại Saigon


AHCC Sydney họp mặt


AHCC Houston họp mặt 12/2005


Trao bảng Đại Thượng Thọ cho bà Nam Phương (Phạm hữu Vĩnh) tại Montreal


Trao bảng Đại Thượng Thọ cho AH Lưu văn Quế


Trao bảng Thượng Thọ cho AH Vũ xuân Thái


Lễ cầu siêu 100 ngày AH Hà Công Hoè tại San Jose

VN-Caltrans tham gia Hội Chợ Ẩm Thực tại District 8 (San Bernadino) do AH Nguyễn văn Thái chụp

Ái Hữu Công Chánh Melbourne đón tiếp 2 AH Sơn và Phước

Ái Hữu Công Chánh Bắc Cali đón xuân Bính Tuất (do AH Khưu tòng Giang và Trần xuân Huy chụp)

Ái Hữu Công Chánh Bắc Cali đón xuân Bính Tuất

Ái Hữu Công Chánh Nam Cali (Tất niên 21/1/ 2006) do AH Nguyễn văn Thái chụp


Ái Hữu Công Chánh Nam Cali (Tất niên 21/1/ 2006) do AH Lê Nghiêm Hùng chụp

Ái Hữu Công Chánh Sydney đón tiếp AH Trần Cao Sơn từ Pháp

Hình ảnh Ái Hữu Công Chánh Toronto họp mặt tháng 9/2005

Hình ảnh Ái Hữu Công Chánh Sydney họp mặt ngày 29/10/2005

Hình ảnh cuối cùng của AH Hà công Hoè & Hồ tấn Đức

Đón tiếp Ái Hữu Nguyễn hữu Tuân

Thăm viếng AH Trần sĩ Huân

Đón tiếp Ái Hữu Huỳnh thanh Quân tại San Jose

Ái Hữu Công Chánh Nam Cali (Picnic Hè 2005)

Hội Khoa học và Kỹ thuật trao tặng bảng ghi công cho AH Nguyễn xuân Hiếu

Hình ảnh lễ an táng AH Nguyễn văn Cừ

Đón tiếp Ái Hữu Trần đăng Khoa

Ái Hữu Công Chánh Nam Cali (Tất niên 29/1/ 2005- tt)

Ái Hữu Công Chánh Nam Cali (Tất niên 29/1/ 2005)

Ái Hữu Công Chánh Nam Cali (Picnic Hè 2004)

Trao tặng Bảng Đại Thượng Thọ cho AH Trần văn Quình ở ViệtNam (5/2004)

Ái Hữu Công Chánh Nam Cali (Tất Niên Quý Mùi 1/2004 - do AH Lý Đãi chụp)

Ái Hữu Công Chánh Nam Cali (Tất Niên Quý Mùi 1/2004 - do AH Bữu Hiệp chụp)

Hình Ảnh Ái Hữu Công Chánh Sydney 2003

Ái Hữu AHCC Nam Cali họp mặt hè 2003

Đón tiếp Ái Hữu Hoàng Ngọc Ẩn

Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành hôn anh chị Bữu Hap (2003)

Ái Hữu Ngô Nẩm thăm California (5/2003)

Lễ trao áo cà sa cho AH Nguyễn Thành Thiệt

Hình Ảnh Ái Hữu Công Chánh Sydney

Ái Hữu Công Chánh Nam Cali (Xuân Quý Mùi 2003 - do AH Lý Đãi chụp)

Ái Hữu Công Chánh Nam Cali (Xuân Quý Mùi 2003)

Hội Tết Công Chánh tại San Jose (2003)

Hình ảnh họp mặt thân hữu (ngày 24/11/2002)

Một bức tranh của Ái Hữu Lê Sĩ Ngạc

Ái Hữu Nguyễn Hữu Phương (khoá 5 KSCC) thăm Hoa Kỳ

Ái Hữu Công Chánh Nam Cali (hè 2002)

Ái Hữu Công Chánh Sydney

ryo Bold + ʼ ꈀȃ䈁UVN Mang Cau Nang 癤ࠀ UVN Mang Cau Bold ld ` ` ■ 㘀¢ @$Ѐ Ѐ Ȁ ˿ꀀﳺ⣏ 污ࠀ Ǥ Ű Bold ar Ɛ ꈀȃ㄁@MingLiU xtB Turkish European ngLiU xtB 癤ࠀ >‟+ #  / ʼ ` `  䜀¢ ࠀ ૃ ΃ 污ࠀ Ǥ Ű - ʼ ꈀȃᄁUVN May Chu P12 癤ࠀ UVN May Chu P12 Bold ` ` ■ 㘀¢ @$Ѐ Ѐ Ȁ ˿ꀀﳺ⣏ 污ࠀ Ǥ Ű Bold r Ɛ ꈀȃሁPMingLiU ExtB Turkish European ngLiU ExtB 癤ࠀ >‟- #  ʼ ` `  ᘀ¢ ࠀ ୅ ӑ 污ࠀ Ǥ Ű ) Ɛ ꈀȃ䈁UVN Moi Hong Nang 癤ࠀ UVN Moi Hong Nang Italic ■ ᜀ¢ @$Ѐ Ѐ Ȁ ˿ꀀﳺ⣏ 污ࠀ Ǥ Ű Regular Ɛ ꈀȃሁ@PMingLiU xtB Turkish European ingLiU xtB 癤ࠀ >‟) ) Ɛ ` `  䜀¢ @ ࠀ ੄ ɩ 污ࠀ Ǥ Ű ) Ɛ ꈀȃሁUVN Mot Moi o Nhe 癤ࠀ UVN Mot Moi o Nhe Italic ■ ᜀ¢ @$Ѐ Ѐ Ȁ ˿ꀀﳺ⣏ 污ࠀ Ǥ Ű Regular Ɛ ꈀȃሁMingLiU_HKSCS Turkish European gLiU_HKSCS 癤ࠀ >‟) ! &Ɛ ` `  ᜀ¢ @ ࠀ ਮ ɘ 污ࠀ Ǥ Ű

瑬晹敲浥獵捩挮浯瀬瑥牰摯捵浴污⹬潣Ɑ楬摮畴慳挮浯瘬獩慴牰湩⹴潣甮Ⱬ祭灳捩獥条⹥潣Ɑ景敦獲攮挭湥楴敶⹳潣Ɑ潲正潰瑲挮浯猬楯歡潹挮浯洬獵捩慰瑲灳畬⹳ 潣Ɑ潣畬扭獵楤敲瑣挮浯猬祯業歬畱捩⹫潣Ɑ潫慤杫污敬祲挮浯愬摮敲捷牨獩楴湡挮浯本杩楬⹯潣敭Ɱ慲湩潢海慥睬牯獭渮瑥愬敭楲慣扮楲慤⹬潣Ɑ慧⹹潣Ɑ潢祤浳 潯桴挮⹯歵戬瑩摳橵畯⹲潣Ɑ灳物瑩慵捬湩浥捡物汣⹥潣Ɑ灳睡敥⹫潣Ɑ潭潴潲慬挮浯瀬牡祴楬整挮浯湥甭䑳晥畡瑬愮灳ⱸ畚慭晏楦散挮浯爬灡湵敺潬獦敷敤⹮潣Ɑ 楳灭祬敨挮⹯歵瀬獯楫⹴潣Ɑ浡牢獯睥汩潳⹮潣Ɑ攳敬敶扮畯楴畱⹥潣Ɑ晤摳物捥獴污獥挮浯搬扥湥慨獭攭瑸慲挮浯洬捡潣浳瑥捩⹳潣Ɑ楰瑣牵敥潶畬楴湯挮浯漬摬 慮祶朮灡挮浯猬潨灰牥睳牯摬獵⹡潣Ɑ楤歳敤潰⹴潣甮Ⱬ潢慴楮捣潨捩⹥潣甮Ⱬ牴步楫湮挮浯本慯数挮⹯歵洬瑹慲敶捬獡⹨潣業摮硥栮浴㽬敲捦摯㵥睡睮瑳つ〰☶景 敦㵲瑭捣摴稬灥票慲物潳瑦挮浯爬睡㜭挮浯氬硥湩瑧湯慬⹷潣Ɑ敷ⵢ汢湩獤挮浯戬物慴摮慴杮挮⹯歵測瑯番瑳牴癡汥挮⹯歵昬湡慤杮⹯潣Ɑ汧捴挮⹯歵琬敨潷歲⹳潣 甮Ⱬ牰浯瑯潩獮渮浡獥挮⹯歵猬栲挮浯琬牨敥椮ⱥ楦湴獥晳潯睴慥⹲潣Ɑ慒汷湩獧敇牡挮浯琬牯硦挮浯爬畯整湯⹥潣甮Ⱬ桴扥慥瑵特潯⹭潣甮Ⱬ潧摯捹湡汤獥挮浯瀬 牡⵫敲潳瑲⹳潣甮Ⱬ牧敥扮扡⹹潣Ɑ楣敮慭潮⹷潣Ɑ畴正牥慢獧挮浯搬祡楴敭⹲潣Ɑ慣桴祡慰楣楦⹣潣Ɑ慨楬慦⹸潣甮桫浯桥浯⹥獡Ɒ桳灯焮灴睡⹳潣Ɑ捭牨湯⹯潣 Ɑ潢瑴来癡牥敤甭慳挮浯眬楥桧睴瑡档牥⹳潣甮Ⱬ潩潩⹮獵猬潨慥摮潦瑯慣敲挮浯愬湮畳浭牥⹳潣Ɑ桳灯欮摯歡挮⹯歵樬桳敯潳汮湩⹥潣甮Ⱬ楷湥牥捳湨瑩敺⹬潣Ɑ 瑺捥獨景睴牡⹥潣Ɑ敲敳癲瑡潩獮眮湹汮獡敶慧⹳潣Ɑ楍牣湯瑥湏祬挮浯攬畤慣楴湯楣祴挮浯眬来瑯楬整⹳敮ⱴ牵慢潮⹧潣Ɑ灳慥敫牲灥楡⹲潣Ɑ敶慧瑳捩敫獴挮浯 琬捩敫浴獡整⹲潣甮Ⱬ祭潣灲牯瑡潩⹮湩畴瑩挮浯琬獡楴杮潲浯挮浯礬潯潤⹯潣Ɑ畭瑬穩湯慥⹶潣Ɑ楦楮桳楬敮挮浯瑳牯楥摮硥樮灳琬数灸敲獳挮⹯歵猬潨正慷敶挮 浯猬慭瑲敳瑡湩⹧潣慭牥湯档楡Ⱳ畭楳慣瑲⹳潣Ɑ桰獹潩畳灰楬獥挮浯測睥潹歲慰獳挮浯挬灯牥楮⹣潣Ɑ歵獥慳獹挮浯樬晩祦畬敢挮浯本晩桴汯敬⹲潣Ɑ牧慥潴瑵潤 牯獳灵牥瑳牯⹥潣Ɑ畬慮慢慺牡挮浯挬敲瑳桡汯摩祡⹳潣甮Ⱬ慨癲獥整⹲潣甮Ⱬ数扰祯⹳潣Ɑ桳灯欮灩楬杮挮浯桳灯甭捫湯牴汯慭湩戬祵敭敢畡祴挮浯漬敶汲湡⹤潣 Ɑ潺敮楤瑥挮浯爬獢挮⹯歵猬慰晭杩瑨牥挮浯測物慶慮档捯汯瑡獥挮浯搬湥祮⹳潣Ɑ桳灯洮湡慤楲慮畤正挮浯獵猬潨⹰敬慧獬慥潦摯⹳潣Ɑ汳灡瑩湯琮ⱶ瑳牯⹥捤桳 敯⹳潣Ɑ汥灥慨瑮牤癩⹥潣Ɑ灡汰扥敥⹳潣Ɑ灣敯敬瑣潲畬⹸潣Ɑ潭敮⹹瑳慲摮⹳潣Ɑ慣潨瑯挮浯挬敨正⵳畳数獲潴敲挮浯㜬椷歮挮浯琬楲慰癤獩牯挮浯爬扯牥摴慹 ⹳潣甮Ⱬ慭牲歡捥捨潬桴湩⹧潣Ɑ湩灳物摥桳摡獥挮浯洬条穡湩ⵥ条湥⹴潣Ɑ睷㉷眮獥晴污慩渮瑥欬慲瑦潦摯⹳潣Ɑ潨整癬畯档牥桳灯挮浯爬浯湡楴杣睯獮挮浯攬獡 物湥⹴潣Ɑ畨桳異灰敩⹳潣甮Ⱬ硅捥湵瑥挮浯猬癡湩獧挮浯敤慴汩㘳㔸㔹挭畯潰⹮瑨汭戬瑡牨潯汭杩瑨湩獧畯捲⹥潣Ɑ敦汥潧摯潣瑮捡獴挮浯瀬捩穵楺桰瑯⹯潣Ɑ扣 牣扡慣敫⹳潣Ɑ牧敥獮牣敥睮穩牡⹤潣Ɑ
VN Tin Tuc Nhe Italicular


`  ܀¢@ࠀದͻǿ污ࠀǤŰ3ƐꈀȃȁISOCP2 ISOCP2Regular TurkishӘජ,OӘ搟￿￿￿Q癤ࠀ>‟3% Ɛ``  ܀¢@ࠀದͻǿ污ࠀǤŰ3ƐꈀȃȁISOCP ISOCPRegular Turkisha殠ӘӘbӘ抠ә癤ࠀ>‟3% Ɛ``  ܀¢@ࠀದϲ@ǿ污ࠀǤŰ-ƐꈀȃȁGothicI GothicIRegular Turkishఉ,ӘӘEఀ癤ࠀ,>‟-! &Ɛ``  ܀¢@ࠀୈҚȇǿ污ࠀǤŰ-ƐꈀȃȁComplex ComplexRegular Turkishౕ,>ӘӘఀ癤ࠀP㳶>‟-! )Ɛ``  ܀¢@ࠀ୙թʇ᠀ǿ污ࠀǤŰ! Ɛꈀȃ∁HaettenschweilerHaettenschweiler RegularTurkish ళB￿_ylt=Ai0_4i02癤ࠀHo>‟! #Ɛ`` fl ✀¢n@$ࠀࡒɾʇŸ �污ࠀǤŰ&ʼꈀȃሁBook AntiquaBook Antiqua BoldBold Turkish5699778/RH=aHNyZC55YWhvb癤ࠀ20>‟&*ʼ `` fl ᜀ¢W $ࠀংάʇŸ �污ࠀǤŰ&Ɛꈀȃ∁Century GothicCentury GothicRegular TurkishRychKtESJp5bI2bvZx4;_ylu癤ࠀDM>‟&* Ɛ`` fl ✀¢c@$ࠀঈϣʇŸ �污ࠀǤŰ'Ɛꈀȃ∁MS Reference Sans SerifMS Reference Sans SerifRegular Turkish5jb20-/RO=2/RU=aHR0cDovL癤ࠀS5>‟' 1Ɛ`` fl ✀¢N@$ࠀহБʇƟ 污ࠀǤŰ$ ƐꈀȃሁGaramond GaramondRegular TurkishQRjY29kZQNzc2dhBGNwb3MDM癤ࠀ3Q>‟$ &Ɛ`` fl ᜀ¢1@$ࠀऀ̙ʇŸ�污ࠀǤŰ# Ɛÿꈀȃ䈁Monotype CorsivaMonotype CorsivaRegular TurkishyeS1zZWFsLWNvdWxkLXNldHR癤ࠀia>‟# -Ɛ`` fl ÿ䜀¢F$ࠀࢾˍʇŸ �污ࠀǤŰ$ĬꈀȃሁBookman Old StyleBookman Old StyleRegular TurkishWFiZGItM2M3MC1hYjhmLTllN癤ࠀjV>‟$0Ĭ`` fl ᜀ¢M@$ࠀऀϰʇŸ �污ࠀǤŰ&ƐꈀȃሁCentury SchoolbookCentury SchoolbookRegular Turkish0bWw-/RS=^ADAF8LG.csOyGC癤ࠀGF>‟&- Ɛ`` fl ᜀʢ@$ࠀঝηʇŸ �污ࠀǤŰ$ Ɛꈀȃ∁Franklin Gothic BookFranklin Gothic BookRegular Turkish癤ࠀ>‟$ 'Ɛ`` fl ✀¢@$ࠀऒ͟ʇŸ �污ࠀǤŰ$Ɛꈀȃ∁Franklin Gothic DemiFranklin Gothic DemiRegular Turkish㈔@ʐttp://hsrd.癤ࠀo.>‟$*Ɛ`` fl ✀¢2@$ࠀऒ΂ʇŸ �污ࠀǤŰ$ Ɛꈀȃ∁Franklin Gothic Demi CondFranklin Gothic Demi CondRegular TurkishGVzdAM5MDA-/RV=1/RE=1365癤ࠀ78>‟$ (Ɛ`` fl ✀¢U@$ࠀऒ̀ʇŸ �污ࠀǤŰ$Ɛꈀȃ∁Franklin Gothic HeavyFranklin Gothic HeavyRegularTurkishRychKtESJp5bI2bvZx4;